mực nạp canon - hp

27 ₫

30 ₫

Số lượng :

For  use  in   :   HP 05A/12A/35A/49A/53A/78A/83/85A….. Canon : 312-303-325-326-328-308-309…

Mực Nạp Premium HP-Canon  JT 003 Plus  Made In Malaysia

 Trọng Lượng  Tịnh  : 140 Gr  

Sản phẩm liên quan

Facebook Chat
Mở Khung